Gấu bông màu đỏ – thú nhồi bông màu đỏ nổi bật, gây ấn tượng mạnh

-7%
195,000350,000
35cm 55cm
180,000
40cm
210,000270,000
210,000270,000
40cm 50cm
145,000
30cm
-6%
280,000465,000
280,000465,000
50cm 80cm
-13%
230,000325,000
230,000325,000
40cm 60cm
265,000345,000
265,000345,000
45cm 60cm
130,000
Free Size
135,000
Free Size
-13%
Hết hàng
195,000320,000
35cm 45cm
Hết hàng
110,000
Free Size
Hết hàng
330,000
60cm
635,000
1m
Hết hàng
635,000
1m

Thú nhồi bông màu đỏ – đỏ tươi, đỏ đô, đỏ tím, đỏ hồng,…

Màu đỏ thường gắn liền với sự nổi bật, ấn tượng màu đỏ của nhiệt huyết vì thế những bé gấu bông màu đỏ thường rất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.